Bel 030-6955360
Panweg 4 | 3705 GD | Zeist

Betrokken en servicegericht, al meer dan 70 jaar in Zeist

Privacy Verklaring

TWC Van Dijk verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Verklaring”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Privacyverklaring Wij respecteren je privacy als je onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg TWC Van Dijk verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

Gegevensgebruik De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Surfgedrag en statistieken Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren het IP adres van je computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

Toepasselijkheid Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van TWC Van Dijk en de door contactaanvragen en via mail verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Nieuwsbrief of voertuigberichten Je hebt de mogelijkheid je aan te melden voor onze nieuwsbrief of voor een voertuigbericht (voor als wij daar mee gaan werken), zoals een APK keuringsstatus mededeling. Middels deze nieuwsbrief of voertuigbericht bieden wij informatie op het gebied van de status van je voertuig of activiteiten omtrent onze service. Je e-mailadres wordt ook toegevoegd aan onze adressenlijst voor nieuwsbrieven als er sprake is van een relatie. Deze nieuwsbriefadressenlijst wordt niet aan derden verstrekt.

Verwerking Persoonsgegevens TWC Van Dijk behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. TWC Van Dijk verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website en bij een bezoek aan ons garagebedrijf. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie van uw voertuig. De gegevens worden daarnaast gebruikt om klanten op de hoogte te houden van onze dienstverlening, onze activiteiten en voertuigstatus. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door een e-mail of een brief te sturen naar info@twcvandijk.nl TWC Van Dijk verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies De website TWC Van Dijk maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van TWC Van Dijk beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren, zodat TWC Van Dijk na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. TWC Van Dijk gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door TWC Van Dijk website en hun functionaliteit. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Standaardcookies: Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft. Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

Google Analytics: Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt TWC  Van Dijk inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan TWC Van Dijk communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. TWC Van Dijk kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Facebook: Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via TWC Van Dijk cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan TWC Van Dijk website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Twitter: Wordt niet gebruikt door TWC Van Dijk.

Cookies weigeren Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. Je kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.

Beveiliging TWC Van Dijk heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd met een geldig SSL certificaat.

Links Op de website van TWC Van Dijk zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. TWC Van Dijk kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van TWC Van Dijk dan kunt u deze richten aan TWC Van Dijk, Panweg 4, 3705GD Zeist, 030 6955360 of per e-mail: info@twcvandijk.nl

 Inzage en correctie van gegevens Als relatie van ons kun je een verzoek indienen om persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze gegevens niet juist zijn, kun je een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. Je kunt je verzoek schriftelijk of per e-mail richten aan ons: zie de contact pagina voor nadere gegevens.

Wijziging van Privacy Verklaring TWC Van Dijk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. TWC Van Dijk. adviseert u regelmatig de Privacy Verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.